Ziekenhuis Nij Smellinghe

Ziekenhuis Nij Smellinghe was op zoek naar een oplossing om sneller te kunnen overleggen met specialisten in andere ziekenhuizen, zonder veel te hoeven reizen.

“De noodzaak om op zoek te gaan naar een oplossing voor het vele reizen, kwam vanuit de gebruikers zelf. De volledige investering van €30.000 hebben wij in een kleine 7 maanden terugverdiend en nu besparen wij maandelijks €4.409 ”

Wim Loman, Hoofd informatisering & automatisering

Minder reizen en toch efficiënt overleggen

De aanleiding om de ogen te openen voor een videocommunicatie systeem begon bij de maatschap Chirurgie. Het aantal besprekingen met het Integraal Kankercentrum Noord Oost groeide dusdanig hard, dat er naar een oplossing werd gezocht voor het vele reizen dat hiermee gepaard ging. Er werd gekeken naar een videocommunicatiesysteem.

Dit alles speelde zich 2 jaar geleden af. Inmiddels maakt het ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten wekelijks dankbaar gebruik van het systeem.

Gebruikersgemak staat voorop

“Bij de aanschaf is door het Klinisch Chemisch Laboratorium in samenwerking met technici een pakket van eisen opgesteld. Een van de belangrijkste punten die hieruit naar voren kwam, is het gebruiksgemak. Mensen moeten het systeem gemakkelijk kunnen gebruiken. Inmiddels maken afdelingen als chirurgie, anesthesie en neurologie veelvuldig gebruik van het systeem, waarbij op het ene scherm patiëntgegevens worden getoond en het andere scherm gebruikt wordt voor videocommunicatie. Daarnaast gebruikt men het systeem voor interne communicatie en het bespreken van bloedvaten.

Andere projecten