dB audiovisueel, strategisch partner in audiovisuele techniek


dB audiovisueel is niet alleen leverancier van audiovisuele middelen, maar vooral ook strategisch partner. Wat we daarmee precies bedoelen? U leest het hier.
Vergadersystemen, videoconferencing, presentatiesystemen… organisaties die audiovisuele middelen nodig hebben, kunnen daarvoor al vele jaren bij dB audiovisueel terecht. ‘Maar we zijn veel méér dan alleen leverancier van AV-apparatuur,’ benadrukt Ben de Jonge, accountmanager bij dB. ‘Onze klanten zijn vooral op zoek naar een partner die proactief met hen meedenkt, die de coördinatie van het gehele installatieproces onder controle heeft en toegevoegde waarde biedt voor de realisatie van hun projecten.’

Betrouwbaar partnerschap

dB werkt uitsluitend met hoogstaande technische apparatuur van internationale marktleiders. ‘Wat betreft de kwaliteit van onze producten zit het dus wel snor,’ merkt Ben op. ‘Met onze fabrikanten hebben we een actief partnerschap. Concreet houdt dit in dat we onderling regelmatig ervaringen en kennis uitwisselen om producten en processen te verbeteren.’ Met haar klanten wil dB bouwen aan precies zo’n relatie. ‘Voor hen willen we een betrouwbare partner zijn. De relatie met onze klanten moet passen als een goed zittende, warme jas. En we vinden het belangrijk om onze klanten te inspireren door trainingen te geven en onze kennis en ons enthousiasme te delen.’

Heldere communicatie

Wat is volgens Ben de sleutel tot succes? ‘Alles staat of valt met communicatie,’ antwoordt hij stellig. ‘Een duidelijk werkproces en communicatieprotocol zijn voor ons dan ook essentieel. Bij projecten zorgen we altijd voor een vast aanspreekpunt binnen onze organisatie. Tijdens het hele proces communiceren we tijdig en proactief. De wensen van de opdrachtgever staan hierbij altijd centraal. Wanneer bepaalde werkzaamheden onverhoopt niet uitgevoerd kunnen worden, stemmen we de alternatieve mogelijkheden direct af met de klant. Ook het budget en de planning worden actief door ons bewaakt. Dit zorgt niet alleen voor goede onderlinge verhoudingen, maar ook voor een gestroomlijnd project.’ Daarnaast is een gestroomlijnde samenwerking met de overige leveranciers voor dB vanzelfsprekend, zegt Ben. ‘We stemmen onze werkzaamheden altijd zo goed mogelijk op elkaar af. Dat voorkomt onder meer dat projecten onnodig uitlopen.’

Preventief onderhoud

Preventieve controle van audiovisuele systemen kan problemen zoals storingen voorkomen. ‘Daarin voorziet ons onderhoud dan ook, dat we conform SLA’s uitvoeren,’ zegt Ben. ‘Indien maatregelen noodzakelijk zijn, bespreken we die met de opdrachtgever en geven we advies hoe deze aangepakt kunnen worden.’ Het onderhoud kan onder meer bestaan uit het updaten van de bijbehorende software, controle op goede werking van de apparatuur en de AV-installatie en vervanging van slijtagegevoelige onderdelen.

Blik op de toekomst

De wereld van vandaag, maar zeker die van morgen, vraagt om steeds effectiever te werken en communiceren. dB draagt daaraan bij met toonaangevende audiovisuele oplossingen, variërend van een standaardoplossing tot aan complexe maatwerkprojecten. Ben: ‘Wij hebben een innovatieve kijk op communiceren en samenwerken. Zo kunnen we oplossingen realiseren waarmee de opdrachtgever zijn werkzaamheden optimaal kan ondersteunen en waarmee hij zijn boodschap met impact kan overbrengen.’
dB biedt een totaalconcept voor raad- en statenzalen, dat het bedrijf in eigen beheer heeft ontwikkeld, Het systeem is modulair op te bouwen en is in gebruik bij veel Nederlandse gemeenten en provincies. Ben: ‘De digitalisering staat niet stil. Dat biedt nieuwe mogelijkheden, maar vooral ook nieuwe uitdagingen. Wij blijven dan ook voortdurend innoveren, waarbij de behoeften van onze klanten centraal staan. Zo kunnen we betekenisvol zijn én blijven.’
Iedere branche kent uiteraard zijn eigen uitdagingen, eisen en wensen. Daar houdt dB dan ook rekening mee. ‘Onze dienstverlening gaat verder dan alleen een focus op producten,’ zegt Ben. ‘Wij kijken ook mee naar de situatie en de toepassing die onze opdrachtgevers nodig hebben. Kennis, advies en maatwerk zijn daarbij de sleutels tot succes. Dat brengt ons, maar vooral ook onze klanten verder.’

Goed opgeleide vakspecialisten

De technieken en producten in de audiovisuele markt ontwikkelen zich zó razendsnel, dat up-to-date kennis essentieel is. Ben: ‘Daarom investeren wij continu in opleiding en training van onze medewerkers. Want alleen op die manier kunnen we die partner zijn én blijven die onze opdrachtgevers wensen. Onze medewerkers volgen regelmatig relevante producttrainingen en ze wonen seminars en cursussen bij. Eerlijk gezegd zijn we er best trots op dat we zoveel goed opgeleide vakspecialisten in dienst hebben.’

Waarborgen van kwaliteit

Om een goede positie in de markt te kunnen realiseren, maar vooral ook om die te kunnen handhaven, zijn verbeteringen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden continu noodzakelijk, benadrukt Ben. ‘Zo zijn we ISO-9001:2015 gecertificeerd, maar ook VCA. Tevens besteden we aandacht aan het minimaal belasten van het milieu, door gericht ons afval gescheiden te verzamelen en het door gecertificeerde bedrijven te laten verwerken tot nieuwe grondstoffen. Waar mogelijk laten we onze medewerkers rijden in een elektrische auto. Ook stimuleren we bedrijven om gebruik te maken van alternatieve vergadermogelijkheden zoals videoconference, omdat deze manier van vergaderen sterk helpt in de reductie van de CO2-uitstoot en ook nog eens kostbare tijd bespaart.’

Service en support

dB audiovisueel is niet alleen vooraf en tijdens de implementatie van de audiovisuele techniek partner voor advies en realisatie, maar ook daarna. Ben: ‘Medewerkers maken we vertrouwd met de systemen door trainingen op maat te verzorgen. Met de klant maken we vervolgens afspraken over periodiek onderhoud en hersteltijden in geval van storingen. Omdat onze systemen zijn uitgerust met remote support, kunnen wij snel op afstand een diagnose stellen en hulp bieden in geval van storingen. Service en support is daarvoor 24/7 beschikbaar.’
Kortom, zo kan dB audiovisueel zijn wat we graag willen zijn: de betrouwbare partner in audiovisuele techniek.