MVO

Een beter milieu begint bij jezelf. Afgezaagd allicht, maar volstrekt duidelijk. De AV-sector, onze branche, lijkt een relatief schone sector, met een beperkt gebruik van kantoorruimte, transportmiddelen en fysieke hulpmiddelen.

Slimme inzet van audiovisuele middelen kan een bijdrage leveren aan de duurzame samenleving. dB audiovisueel doet haar best om een steentje bij te dragen en heeft daarvoor op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) concrete richtlijnen geformuleerd.

De belangrijkste pijlers hierin zijn:

  • People (maatschappij & medewerkers) 
  • Planet (milieu) 
  • Profit (rendement) 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor dB audiovisueel dat er tussen deze drie P’s een goede harmonie ontstaat. Naast het nastreven van een hoger bedrijfsrendement, mogen kansen voor een beter milieu en meer welzijn van de maatschappij en medewerkers niet onbenut blijven. De opgestelde richtlijnen vormen voor de gehele keten de algemene basis voor de dagelijkse activiteiten.

dB audiovisueel vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk thema en heeft daarom hierover een concreet beleid opgesteld. Download hier het volledige beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.