Naamswijziging dB Audio Video Systemen

Geachte relatie,

Graag informeren wij u over een kleine naamswijziging die onlangs heeft plaatsgevonden: dB Audio Video Systemen B.V. heet sinds 1 januari jl. dB audiovisueel. Samen met de naamsverandering hebben we ook meteen ons logo en onze website vernieuwd. Deze facelift past bij de bedrijfsstrategie die wij voor de komende jaren hebben uitgestippeld.

Voor u verandert er weinig. Onze adres- en factuurgegevens en onze contactpersonen blijven gelijk. Wel zult u merken dat we op bestelbonnen onze nieuwe handelsnaam gebruiken en dat we de telefoon opnemen met onze nieuwe naam. Onze e-mailadressen gaan we gefaseerd aanpassen. De oude e-mailadressen blijven vooralsnog actief, maar in onze uitgaande mail gebruiken we de nieuwe e-mailadressen. Wij verzoeken u vriendelijk om deze nieuwe e-mailadressen in uw adressenbestand op te nemen, of aan te passen.

dB audiovisueel helpt organisaties bij het optimaliseren van communicatie- en bedrijfsprocessen, door het inzetten van audiovisuele systemen. Wij ontwikkelen voor elke denkbare situatie een systeem dat perfect beeld en geluid levert en door iedere medewerker te bedienen is. Ons motto is en blijft: “Techniek dient de mens!”

Wij vertrouwen erop dat we via de facelift onze profilering en herkenbaarheid hebben verbeterd.

Uw reactie en eventuele vragen en/of suggesties zien wij met belangstelling tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Bert Wietze Dijk en Doewe Hoving