Op het Alfa College in Groningen is het hybride leslokaal een feit

Na de uitbraak van de pandemie haalden scholen alles uit de kast om online les te gaan geven. Hoewel steeds meer studenten dankzij de versoepelingen weer terugkeerden in de lokalen, bleven de virtuele lessen voor bepaalde studenten een uitkomst. Op de Boumaboulevard van het Alfa College in Groningen gingen alle registers open om dat ‘hybride lesgeven’ te perfectioneren. Het resultaat trok zelfs de aandacht van docenten in Finland en Portugal.

Paradepaardje

Het Alfa College heeft naast genoemde vestiging nog vijf locaties, verspreid over Groningen, Drenthe en Overijssel. De afgelopen tijd is dB audiovisueel al druk bezig geweest met het leveren en implementeren van kwalitatief hoogwaardige camerasystemen en touch displays in een twaalftal ruimtes. Het inschakelen van dB audiovisueel voor het volledig geoptimaliseerde lokaal voor hybride lesgeven en vergaderen was dan ook een logische stap. Reemt Anholt, in het dagelijks leven docent en i-coach, was samen met de adviseur Huisvesting Facilitair Bedrijf nauw betrokken bij de ontwikkeling van het paradepaardje. Volgens Reemt heeft hij het dB audiovisueel behoorlijk lastig gemaakt.

90 graden opstelling

“Om meer dynamiek te creëren, was het een eis dat de docent niet achter een scherm blijft zitten, maar ook door het lokaal kan rondlopen. Een andere belangrijke eis was dat de fysiek aanwezige studenten hun klasgenoten thuis konden zien en vice versa, en dat de docent de fysiek en digitaal aanwezige studenten in één blikveld kon zien. Daarnaast wilde ik per se een opstelling in 90 graden”. Dit heeft geresulteerd in een opstelling met een scherm aan de korte kant met daarop de virtuele studenten zichtbaar en een scherm aan de lange zijde met de content. Deze content wordt ook met de virtuele studenten gedeeld. Boven beide schermen zijn dubbele camera’s geplaatst die samen als één camera functioneren en via USB verbonden zijn met een laptop. Op de laptop wordt Teams gebruikt. Hierdoor kunnen studenten thuis zowel de docent, gedeelde documenten als hun fysiek aanwezige klasgenoten zien.”

Voice tracking

“Omdat de camera’s spraakgestuurd zijn, is automatisch degene in beeld die het woord heeft. De microfoons en speakers zijn trouwens allemaal in plafondtegels verwerkt. Om te voorkomen dat het voor de mensen thuis als rommelig wordt ervaren, vereist deze manier van werken wel enige discipline van de studenten en de docent. Ook voor docenten is het even wennen, want je voelt je echt een beetje een Tv-presentator maar dan zonder rood lampje op de camera’s. Daarom heb ik eerst zelf de nodige uurtjes geoefend en vervolgens workshops gegeven aan collega’s en andere belangstellenden. De mensen van dB audiovisueel, met wie we sowieso heel plezierig samenwerken, hebben alle techniek keurig achter de borden weggewerkt.”

Meer variatie

“Er zijn daardoor maar twee snoertjes zichtbaar voor aansluitingen, wat de bediening eenvoudig maakt. Inmiddels verloopt alles soepel en is iedereen enthousiast. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de studenten thuis, die nu meer variatie voorgeschoteld krijgen en zich tegelijkertijd meer gezien en gehoord voelen. Dat zijn op dit moment vooral studenten die ziek zijn of die door andere omstandigheden niet op school kunnen zijn. Dat ‘gezien en gehoord worden’ gold trouwens wel heel letterlijk voor een leerling die door vertraging in het OV nog onderweg was en al reizend de les volgde. En al die tijd al reizend zelf op het scherm te zien was en actief kon meedoen. Een bijzonder experiment.”

“In het kader van een uitwisselingsproject van docenten hebben we zelfs collega’s uit Finland en Portugal over de vloer gehad voor een sneak preview. Dan dringt het pas echt goed door dat je met deze oplossing voorop loopt.”

Andere projecten