Provincie Overijssel en gemeente Zwolle

Met gepaste trots kunnen wij melden dat wij de Provincie Overijssel ook de komende jaren mogen bedienen en dat wij gelijktijdig de Gemeente Zwolle als nieuwe klant mogen verwelkomen. Na het doorlopen van een gezamenlijk door de Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle uitgeschreven aanbestedingsprocedure (Best Value) en vervolgens de concretiseringsfase konden uiteindelijk in januari de contracten ondertekend worden. 

Naast het upgraden van de raadszalen en de fractiekamers zullen ook de vergaderzalen van bijvoorbeeld AV-schermen met touchscreen functionaliteit worden voorzien. Daarnaast zal het preventief- en correctief onderhoud door dB Audiovisueel worden uitgevoerd. 

Nieuw is dat de gebruikerstevredenheid structureel gemeten gaat worden met de door dB Audiovisueel ontwikkelde gebruikerstevredenheidkaart. Deze kaarten komen in alle door dB Audiovisueel ingerichte ruimtes te liggen en kunnen door alle gebruikers worden ingevuld. Inzameling gebeurt periodiek. De kaart is daarnaast ook via de website van dB Audiovisueel digitaal in te vullen en te verzenden. De resultaten van deze uitvragen worden vervolgens gebruikt om de dienstverlening aan de gebruikers te optimaliseren. Dit door het inzetten van toegepaste AV-middelen en bijbehorende randapparatuur waarmee het voor de gebruikers zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt om de AV-middelen te bedienen.  

v.l.n.r. Mevrouw E. Borsboom (Gemeente Zwolle), en de heren B.W. Dijk (dB audiovisueel) en B. Schaafsma (Provincie Overijssel)
Facebook
Twitter
LinkedIn